Choď na obsah Choď na menu
 


Čím žijeme

 

Samozrejme, že našou prvoradou úlohou je žiakov vzdelávať, poskytovať im aj inými ako tradičnými formami nové poznatky tak, aby ich vedeli uplatniť v praxi. Hlavne na to sme mysleli pri tvorení školského vzdelávacieho programu. Nové predmety – konverzácia v anglickom jazyku, informatika, praktiká z matematiky, dramatická výchova, tvorivé písanie, bádateľ, bádateľko, dopravná výchova, netradičné pohybové hry sú tie, ktoré majú žiakov naučiť komunikovať, samostatne tvoriť, získavať nové vedomosti i zručnosti.

Organizujeme exkurzie, vychádzky, plavecký výcvik  pre 4. a 6. ročník, lyžiarsky výcvik pre 4. a 7. ročník,  besedy a rôzne podujatia v škole ako i v ďalších vzdelávacích organizáciách /CVČ, knižnice a pod./.

V škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý sa individuálne venuje žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

 Našim žiakom sa pedagógovia venujú aj v čase mimo vyučovania . Majú možnosť využívať svoj voľný čas prácou v záujmových útvaroch.

 

Náhľad fotografií zo zložky Čím žijeme

 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< august / 2022 >>