Choď na obsah Choď na menu
 


Úspechy našich žiakov

 

Školský rok 2003/2004

Okresné kolá:

    Literárne súťaže:

     1. miesto – Hviezdoslavov Kubín: I. kat. – próza - Viktória Majerníková – 4.A

    Európa v škole:

      postup ocenených prác do celonárodného kola :

Matúš Krátky - 4.A,

Lenka Cinková - 2.A,  Natália Rybanská - 2.A,

Dominika Vonsová -2.A, Alexandra Borošová – 5.A,

Lenka Tribulíková – 2.A 

     Hudobné súťaže:

postup do 1.kola súťaže Talentárium – Manuela Macaláková  - 8. C, Kristína Drnajová – 8.C

    Športové súťaže:

  1.miesto - malý futbal – starší žiaci

  1.miesto - mladý futbalista – 1.stupeň

     Turčianske hry mládeže:

       1.miesto - atletika – skok do výšky – Petra Vonsová - 7.A

       1.miesto - letný viacboj všestrannosti - Petra Vonsová - 7.A

 

Krajské kolá:

2.      miesto – plávanie – Ivana Gregorová – 7.A

2.   miesto – plávanie – Tina Vidlárová – 9. A

 

Celonárodné kolá:

      Matematická súťaž KLOKAN:

      Úspešní riešitelia – Michal Ševčík - 9.C, Dušan Kováčik - 9.C – medzi 5% najúspešnejších riešiteľov.

 

Majstrovstvá Slovenska:

  Letný viacboj všestrannosti:

       1.miesto - Petra Vonsová - 7.A

 

Školský rok. 2004/2005

Okresné kolá:

    Kráľ čitateľov:

       víťazka – Ľubica Vadelová - 7.B

      Chemická olympiáda:

       1. miesto - Petra Kozáková  - 9.B

     Športové súťaže:

 1.miesto - Zimný viacboj všestrannosti – Rastislav Varga - 6.C

 1.miesto - Zimný viacboj všestrannosti - Lenka Kramárová - 1.A

      Turčianske hry mládeže:

       1.miesto -  plávanie - Rastislav Varga - 6.C

   Jarný beh primátora Vrútok:

       1.miesto - Petra Calíková - 6.C

Krajské kolá:

3.  miesto -  plávanie – Rastislav Varga - 6. C

3.  miesto  - plávanie - Matej Holko - 6. C

Celonárodné kolá:

      Matematická súťaž KLOKAN:

Úspešní riešitelia: Veronika Báthoryová- 4. A, Dušan Kováčik - 9. C,

Marek Pecho - 8. A, Karina Miartanová – 6. C.  

      Športové súťaže:

1.miesto - Majstrovstvá Slovenska – zimný viacboj všestrannosti –

                    Rastislav Varga - 6.C

Šk. rok 2005/2006

Okresné kolá:

      Kráľ čitateľov:

      Víťaz - Maroš Kramár - 8.B

     Hudobné súťaže:

      1.miesto - Slávik Slovenska – Natália Rybanská - 4.A

     Dopravná súťaž:

      1.miesto – Na bicykli bezpečne  – Jakub Fiala, Klaudia Mazurkievičová – 6. B,

                                                             Peter Žilka, Katarína Pálušová – 6. A

     Matematické súťaže:

Úspešní riešitelia –Pytagoriáda – Dagmar Kľučincová - 7.A

Úspešní riešitelia - Klokan – Ján Kubík, Marek Pecho a Jakub Lukašík - 9.A

      Športové súťaže:

      1.miesto - Majstrovstvá okresu - Mc Donalds cup – Liga majstrov – starší žiaci

      1.miesto - Coca Cola – futbal – starší žiaci

      1.miesto - malý futbal – mladší žiaci

      1.miesto - petang -  Marek Jeleň, Branislav Dotko, Martin Nôžka – 3. B

      1.miesto - petang -   Lukáš Salva, Marek Pecho, Miroslav Zemančík – 9. A

      1. miesto –petang – Lucia Prachárová, Marcela Dřímalová – 9. B,

                                            Diana Labdová a Milan Gajdoš – 9. A

     Turčianske hry mládeže:

1.  miesto - plávanie – prsia – Rastislav Varga – 7. B

1.   miesto – plávanie - voľný spôsob- Rastislav Varga – 7. B

     Majstrovstvá okresu - Viacboj všestrannosti:

1. miesto Peter Žilka - 6.A

1. miesto Michaela Stritzová - 1.A

     Turčianska žiacka  liga v atletike:

1. miesto - beh na 1000 m – Rastislav Varga - 7.B

Krajské kolá:

      Výtvarná súťaž:

      1. miesto - Ekoplagát – žiaci 1.stupňa

Celoslovenské kolá:

   Detský čin roka:

Ocenené práce – Popovičová Michaela - 8.B, Chudáčiková Lucia - 8.A,

                          Višňovcová  Andrea - 8.B

 

Šk. rok .2006/2007

Okresné kolá:

     Spevácka súťaž:

1. miesto – Slávik Slovenska - Natália Rybanská -5.A

2. miesto – Slávik Slovenska – Petra Bročková – 2. A

3. miesto – Slávik Slovenska -Dominika Čierna-7.A                                                

    Biblická olympiáda:

1. miesto - Veronika Báthoryová - 6.A, Agáta Motyková - 7.B,

                    Dominika Čierna - 7.A

     Športové súťaže:

1. miesto - Majstrovstvá okresu v plávaní – Matej Holko 8. B

2. miesto - Majstrovstvá okresu v plávaní – Rastislav Varga 8. B

     Turčianske hry mládeže :

1.miesto - atletika – skok do diaľky  – Peter Žilka 7. A

2. miesto – hádzaná – starší žiaci

     Turčianska žiacka liga v atletike:

      1.miesto - beh na 300 m– Miroslav Sapieta 7. A

      1.miesto - hod kriketovou loptičkou – Zuzana Bubernáková 9. B

      1.miesto - skok do diaľky – Sabína Melišíková – 6. A

      Jarný beh primátora mesta Vrútky:

1.miesto - Michal Janči – 7. A

1.miesto - Šimon Motyka – 1. A

1. miesto - Alžbeta Motyková – 3. A

1. miesto - Martin Nôžka – 4. B

      Geografická olympiáda

       3. miesto – Ján Pečko – 7. A

      Hviezdoslavov Kubín

3. miesto – Andrea Kolčáková – 9. B

Hliadka mladých zdravotníkov

  1. miesto – Tatiana Ilovská 5. B, Renáta Culková 5. B, Nikola Holkovičová 5. B, Lenka Luscoňová 4. A, Nikola Misárová 4. A.

 

Školský rok 2007/2008

Okresné kolo:

       Športové súťaže:

       Majstrovstvá okresu v plávaní:

1. a 3. miesto – Rastislav Varga – 9. B

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej:

        3. miesto – družstvo žiačok

Jednota Cup – futbal

2. miesto – starší žiaci

 

Jarný beh primátora Vrútok:

      1. miesto – Daniela Volnová – 2. B

1. miesto . Tomáš Ramšík – 4. A

      1. miesto - Martin Nôžka – 5. B

1. miesto - Michal Janči – 8. A

1. miesto - Matej Mužila – 9. A

Turčianske hry mládeže:

3. miesto – v hádzanej - chlapci

      1. miesto – v plávaní – štafeta – Samuel Podhorský – 5. B, Peter Žilka 8. A,

                                                     Matej Holko a Rastislav Varga – 9. B

      1. miesto - v plávaní – voľný spôsob – Matej Holko – 9. B

1. miesto – v plávaní – voľný spôsob – Samuel Podhorský – 5. B

 

Výtvarné súťaže:

Národné ocenenie – Bienále fantázie – Nina Polerecká – 1. A

Ocenenie poroty – Vianočný pozdrav – Maroš Lukáč – 1. A

Ocenenie poroty  - Vianočná súťaž rádia ZET – Mário Vons a Viktória Čajková – 2. A   

      Postup do krajského kola – súťaž Hasiči očami detí – Michaela Štricová – 3. A

 

       Hudobné súťaže:

  3. miesto – Slávik Slovenska – Martina Fialová – 6. A

 

Literárne súťaže:

Móricove Sučany

1. miesto – Jana Mažgútová – 4. A

      2. miesto – Alžbeta Motyková – 4. A

      3. miesto- Katarína Pyšná- 3.B

      Šaliansky Maťko

      3.miesto Lenka Luscoňová – 5. A

Kráľ čitateľov

Titul získala Veronika Báthoryová – 7. A

    

      Matematické súťaže

       Matematický klokan

Úspešní riešitelia – Terézia Chromeková, Katarína Pyšná, Eva Gregorová,

Vanessa  Gelanová – 3. B a Denis Vršan – 4. A

  

     Súťaž – EXPERT geniality show

Oprávnenie používať titul Expert na Planétu Zem

– získal Matej Mužila – 9. A

Oprávnenie používať titul Expert na Nemecký jazyk

– získala Dominika Frnová-9. A

 

    Krajské kolo:

      Športové súťaže:

  1. miesto – majstrovstvá kraja v badmintone – Alžbeta Veverková – 7. A
  1. miesto - majstrovstvá kraja v badmintone – Petra Matiašková – 9. A
  1. miesto – majstrovstvá kraja v plávaní – Rastislav Varga – 9. B

 

 

Obrázok

 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< august / 2022 >>