Choď na obsah Choď na menu
 


Kam kráčame?

 

Nový školský zákon pred nás kladie náročné úlohy. Naďalej chceme byť školou, ktorú budú žiaci radi navštevovať a rodičia budú spokojní so vzdelanostnou úrovňou svojich detí. Naším cieľom je pokračovať vo výučbe jazykov, a to nielen anglického, ale aj nemeckého a ruského, zdokonaliť počítačovú gramotnosť žiakov a využívať pri tom moderné metódy a formy ako je zavedenie ITK do každého vyučovacieho predmetu, poskytovať množstvo informácií prostredníctvom výchovného poradcu o uplatnení sa našich absolventov na trhu práce, zamerať sa na deti, ktoré sú určitým spôsobom znevýhodnené zo sociálneho alebo zdravotného hľadiska, ale za pomoci školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa prekonajú tieto bariéry a zapoja sa do normálneho školského vyučovania. Vlastný školský program chceme zamerať na dopravnú, dramatickú a environmentálnu výchovu.

Deťom v materskej škole poskytneme odbornú logopedickú starostlivosť, aby pred nástupom do základnej školy urobili pokrok v náprave svojej reči. Naďalej budeme vydávať školský časopis a realizovať vysielanie školského rozhlasu, čo je tiež príležitosť pre talentované deti v oblasti žurnalistiky.

A ešte jedno prekvapenie pre vás všetkých. Iste ste si už všimli, že pri názve našej školy sa k objavila nenápadná kresba. To je logo našej školy, ktoré používame od 1. septembra 2008 všade tam, kde sa prezentujeme. Symbolizuje víziu školy, hlavné zameranie školského vzdelávacieho programu – „...pomocnú ruku podávame všetkým našim žiakom, vedieme ich svetom poznania, pomáhame im realizovať ich túžby a výsledkom vzájomného pôsobenia sú plody ich úspechu – profil žiaka základnej školy...“

 

V jubilejnom školskom roku 2008/2009 napomáhajú k  naplneniu týchto cieľov pedagogickí i nepedagogickí pracovníci školy

 

        Vedenie školy:

        Riaditeľka: PaedDr. Erika Repková

        Zástupkyne riaditeľky: PaedDr. Jarmila Skyvová, Mgr. Beáta Pivarčiová,

                                           Lívia Čechová

       

        Pedagogickí zamestnanci ZŠ:

 

        Mgr. Martin Bačiak                                 Mgr. Alena Matulová

        Mgr. Danica Hajková                             Mgr. Monika Pilarčíková

        Mgr. Renáta Hnilicová                            Mgr. Janka Repoňová

        Mgr. Monika Hrádocká                          Mgr. Zdenka Rizmanová

        Mgr. Monika Kaštanová                         Mgr. Alena Sereková

        Mgr. Tomáš Klačan                                Mgr. Monika Ševčíková

        Mgr. Stanislav Kupčok                           Mgr. Lýdia Šulhánková

        Mgr. Zuzana Krúpová                             Mgr. Elena Vargová

        Mgr. Iveta Líšková                                   Mgr. Miriam Verešová

        Mgr. Silvia Majerovová                          

        Mgr. Monika Vojteková                                                                                              

 

         Špeciálny školský pedagóg:                Mgr. Želmíra Kovačičová

 

        Vychovávateľky ŠKD:                           Asistentky učiteľa:

        Jaroslava Majorová                                 Alena Fančiová

        Bc. Monika Gunišová                              Zuzana Horváthová

 

        Nepedagogickí zamestnanci:

        Administratívne pracovníčky školy:          Katarína Pevalová

        Technik BOZP:                                       Ing. Miroslava Mercelová

        Školník:                                                   Ján Gregor

        Kurič:                                                      Dušan Hlobil

        Upravovačky:                                         Silvia Balogová, Zdenka Ohrádková, Zdenka Ptáková, Marcela Zentková

 

       Pedagogickí zamestnanci MŠ:       Nepedagogickí zamestnanci MŠ:

       Jana Jarýová                                           Marta Figurová  

       Eva Jurdíková                                         Ľubica Koladová

       Janka Kapustová                                    Monika Tribulíková

       Miroslava Kišová

       Viera Lúčanová

       Nataša Sušková

       Svetlana Stahlová

 

 

 

Obrázok

Kolektív pedagogických zamestnancov

 

Obrázok

Kolektív nepedagogických zamestnancov

 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< august / 2022 >>